Email
tanthanhdkt@gmail.com
Vị trí
99 Trương Quang Trọng, P. Lê Hồng Phong, Tp. Quảng Ngãi
Điện thoại
(84-255)3827127, (84)0985990708