tủ nguồn cho trạm 630KVA

Thi công tủ nguồn cho trạm 630KVA (Trạm bơm nước thô Hòa Phát – xã Bình Chương – Bình Sơn – Quảng Ngãi)