Cung cấp vật tư,thi công hệ thống thoát nước mưa Nhà máy đồ nội ngoại thất Happy Dung Quất