MCCB - Aptomat

MCCB:
-Tên tiếng anh: Moulded Case Circuit Breaker
-Chức năng: Bảo vệ quả tải và ngắn mạch
-Số cực: 2P/3P/4P