Kim thu sét ESE 60

Thi công kim thu sét ESE 60 (Bán kính bảo vệ 107 met) cho nhà kho chứa củ sắn khô diện tích 3000m2